• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Phòng Điều dưỡng

Ngày 03/5/2021

1. Tên phòng:  Phòng Điều dưỡng

2. Slogan: "Điều dưỡng tận tâm - Người bệnh hạnh phúc"

3. Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An

   Cơ cấu nhân lực của Phòng

Tập thể Phòng Điều Dưỡng năm 2018

4. Tổ chức nhân sự phòng:

4.1 Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: ĐHĐD Lê Phúc Linh 

4.2 Số lượng cán bộ trong phòng: Tổng số thành viên của phòng là 02 người

5. Lịch sử hình thành, phát triển: Phòng Điều dưỡng do Giám đốc bệnh viện ra quyết định thành lập 1990

6. Chức năng - Nhiệm vụ:

6.1 Chức năng Phòng Điều dưỡng chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc toàn bộ công tác Điều dưỡng

6.2. Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với phòng (trung tâm) Đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

7. Thành tích đạt được:

Ông Nguyễn Cao Cường :

  • BCH Đảng bộ bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An tặng giấy khen năm 2016, 2017
  • Sở y tế Nghệ An tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2017

Ông Võ Văn Sơn :

  • Bộ Trưởng Bộ y tế tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân năm 2008
  • BCH Công đoàn ngành y tế tặng giấy khen năm 2012
  • Giám đốc Sở y tế tặng giấy khen năm 2014, 2015
  • Sở y tế Nghệ An tặng giấy khen năm 2016
  • Tỉnh Hội điều dưỡng Nghệ An tặng giấy khen năm 2017./.