• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Ngày 03/5/2021

1. Tên Khoa:  Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

2. Slogan: "Kiểm soát chặt chẽ - Tiệt khuản an toàn, Môi trường - Đồ vải hoàn toàn yên tâm"

3. Địa điểm: Nhà B6 – Bệnh viện phổi Nghệ An

             Cơ cấu nhân lực của Khoa

Tập thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2023

  1. Thông tin chung

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện Phổi Nghệ An được thành lập ngày 19/08/2008 theo quyết định số 560/QĐ-SYT của Sở Y tế Nghệ An với tên gọi “Khoa Chống nhiễm khuẩn”. Ngày 12/5/2010 khoa được đổi tên thành “Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” theo quy định số 22/QĐ/GĐBV. Đội ngũ lãnh đạo, số lượng nhân lực của khoa cũng như các máy/thiết bị về khử khuẩn tiệt khuẩn từng bước được bổ sung cả về số lượng cũng như chất lượng để đáp ứng theo nhu cầu khám chữa bệnh của Bệnh viện.

  1. Chức năng nhiệm vụ
  2. 1. Chức năng

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có chức năng quản lý và là đầu mối tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ dụng cụ cho toàn bộ bệnh viện phục vụ cho công tác điều trị, chăm sóc người bệnh được an toàn, hiệu quả.

  1. 2. Nhiệm vụ

- Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện.

- Tổ chức, phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viên.

- Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

- Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

-Thực hiện nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

3.  Nhân lực

- Phụ trách khoa:  Bà Đặng Thị Thu Hiền – Đại học Điều dưỡng

- Số lượng cán bộ trong khoa: Tổng số nhân lực trong khoa 11 Cán bộ viên chức

Trong đó: 1 Đại học ĐD, 2 KSMT, 8 lao động phổ thông

4. Cơ cấu tổ chức

4.1. Tổ Giám sát

- Xây dựng, thực hiện đúng quy trình và giám sát, kiểm tra công tác phòng chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện.

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp chống nhiễm khuẩn tại các khoa, phòng.  

- Tư vấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho các khoa, phòng.      

- Thực hiện các biện pháp can thiệp vào các tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện.      

- Quản lý và theo dõi điều trị dự phòng cho nhân viên y tế bị phơi nhiễm nghề nghiệp.   

4.2. Tổ Khử khuẩn – tiệt khuẩn

- Tổ chức đóng gói, khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ, thiết bị y tế, bông, băng, gạc... phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

- Thực hiện hấp khử khuẩn, tiệt khuẩn toàn bộ đồ vải phục vụ cho thủ thuật, phẫu thuật của bệnh viện.

4.3. Tổ Quản lý chất thải

- Quản lý chất thải y tế tại bệnh viện.

- Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải.

- Đảm bảo môi trường toàn viện xanh – sạch – đẹp.

4.4. Tổ Quản lý đồ vải

- Thu gom đồ vải đã sử dụng và xử lý (giặt, sấy, là) sạch sẽ.

- Vận chuyển và giao nhận đồ vải tại các khoa phòng.

- Đổi đồ vải cho người bệnh trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức quản lý đồ vải, đề nghị huỷ các vật dụng y tế không không đảm bảo chất lượng theo quy định.

5. Định hướng phát triển

- Quản lý chất lượng về công tác khử tiệt khuẩn các dụng cụ y tế.

- Duy trì và làm tốt hơn về cung ứng đồ vải phục vụ trong chuyên môn và bệnh nhân. 

- Phát huy các kết quả về quản lý chất thải, vệ sinh môi trường bề mặt để đảm bảo môi trường bệnh viện xanh – sạch – đẹp.

- Theo dõi nhiễm khuẩn bệnh viện chủ động, cập nhật hàng ngày.

- Nâng cao chất lượng giám sát nhằm giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện..       

- Quản lý tập trung các phương tiện có nguy cơ nhiễm khuẩn.     

- Đẩy mạnh hoạt động giám sát và nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.

6. Khen thưởng

Năm 2013: Giám đốc bệnh viện tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác năm 2013”.

Năm 2017: Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen “Đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc bảo vệ nhân dân”.

Năm 2018: Giám đốc Bệnh viện tặng giấy khen theo quyết định số 56/QĐ-BVP ngày 16/01/2019 của Sở Y tế Nghệ An 

Năm 2020: Giám đốc Bệnh viện tặng giấy khen theo quyết định số 299/QĐ-BVP ngày 24/07/2020 của Bệnh viện Phổi Nghệ An 

Năm 2021: Giám đốc Bệnh viện tặng giấy khen theo quyết định số 634/QĐ-BVP ngày 01/12/2021 của Bệnh viện Phổi Nghệ An.