• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội

Ngày 03/5/2021

1. Tên phòng: Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội

2. Slogan: "Đem trí tuệ - y đức * Tạo chất lượng - niềm tin"

3. Địa chỉ: Tầng 2 – tòa nhà tổ hợp khoa khám bệnh - cấp cứu - xét nghiệm – Bệnh viện Phổi Nghệ An.

4. Tổ chức nhân sự phòng:

4.1 Lãnh đạo phòng:

      Phụ trách phòng: Nguyễn Thị Hà

4.2 Số lượng cán bộ trong phòng: Tổng số thành viên của phòng là 07người. 

5. Lịch sử phát triển:  Được thành lập theo Quyết định số 153/QĐ –BVL&BP ngày 19/3/2018  của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An, trên cơ sở Tổ quản lý chất lượng và Tổ Thông tin truyền thông của Bệnh viện.

Kế thừa sự phát triển của Tổ quản lý chất lượng và Tổ Thông tin truyền thông của Bệnh viện từ những năm trước. Phòng QLCL & CTXH là phòng chức năng, làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về Công tác quản quản lý chất lượng và công tác xã hội, đem lại sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân, khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

6. Mục tiêu

Xây dựng, ban hành, phổ biến mục tiêu chất lượng để nhân viên y tế, người bệnh và cộng đồng được biết. Mục tiêu chất lượng phù hợp với chính sách, pháp luật liên quan đến chất lượng và nguồn lực của Bệnh viện. Mục tiêu công tác xã hội nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

+  Mục tiêu QLCL: Là yếu tố quan trọng trong hoạt động của Bệnh viện, cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định, lấy phục vụ người bệnh làm trọng tâm, tất cả cán bộ viên chức trong Bệnh viện đều có trách nhiệm tham gia vào hoạt động quản lý chất lượng.

+ Mục tiêu CTXH: Đảm bảo người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị bệnh, được đón tiếp, hướng dẫn thủ tục nhập viện, xuất viện, hỗ trợ tư vấn về chương trình chính sách BHYT..., để người bệnh hài lòng, tin tưởng vào sự chăm sóc, điều trị của Bệnh viện.

7. Chức năng, nhiệm vụ:

7.1 Chức năng: 

+ Quản lý chất lượng: Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, phân tích, tổng hợp, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục, tổ chức thu thập, quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu liên quan đến chất lượng Bệnh viện, phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của Bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng Bệnh viện, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

+ Công tác xã hội: Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng cập nhật, tổ chức phổ biến các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám, chữa bệnh; Thực hiện công tác truyền thông, quy tắc ứng xử, hòm thư góp ý của Bệnh viện về các vấn đề liên quan đến sự hài lòng của người bệnh. Quản lý thống nhất, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài Bệnh viện để tổ chức thực hiện các hoạt động công tác xã hội trong quá trình khám, chữa bệnh

7.2 Nhiệm vụ:

+ Quản lý chất lượng: Thực hiện thông tư 19/2013/TT- BYT ngày 12/7/2013 về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại Bệnh viện; Bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người bệnh, khách thăm và nhân viên y tế; tránh tai nạn, rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp; phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện; phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế; an toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế; xây dựng các quy trình giúp công việc hành chính hàng ngày tại các khoa thuận tiện.

 Triển khai thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ dựa trên bộ tiêu chí, đưa ra quyết định lựa chọn tiêu chí phù hợp, lấy ý kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế thường xuyên, ít nhất là 03 tháng một lần, làm cơ sở cho việc cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, xây dựng các báo cáo chất lượng và tự công bố báo cáo chất lượng.

+ Công tác xã hội: Thực hiện thông tư 43/2015/TT-BYT ngày 26/11/2015 quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện; Giám sát, xây dựng và cải tiến quy trình tiếp đón, trực tiếp đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, tổ chức hỏi thăm người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hỗ trợ về tâm lý, tư vấn về pháp lý các chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh, hỗ trợ thủ tục nhập viện, xuất viện.

Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của Bệnh viện, xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh của Bệnh viện, kết hợp với phòng khoa trong Bệnh viện mở hòm thư góp ý của Bệnh viện, thực hiện hoạt động từ thiện, tiếp nhận tài trợ.

8. Tổ chức nhân sự phòng:

           7.1 Lãnh đạo đương nhiệm:

                  Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đức Dũng 

           7.2 Số lượng cán bộ trong phòng: 06 CBVC

9. Thành tựu:

Hỗ trợ người bệnh tiếp nhận, đánh giá và giải quyết các vấn đề cần được trợ giúp về tâm lý - xã hội và các thủ tục hành chính, quy trình khám chữa bệnh giúp giảm thời gian chờ đợi và xoa dịu tâm lý hoang mang, lo lắng của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Là cầu nối thông tin các dịch vụ chăm sóc; các thông tin y học, các thông tin hoạt động của Bệnh viện, xây dựng các quy trình đón tiếp người bệnh và xử lý thông tin, quy trình tổ chức hội nghị; quảng bá hình ảnh của Bệnh viện và cập nhật thông tin của Bệnh viện liên tục tới người dân. Chuyên nghiệp hóa hoạt động truyền thông của Bệnh viện. Phối hợp với các khoa, phòng kịp thời nắm bắt các trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn để kết nối với các cá nhân, tổ chức hảo tâm kêu gọi sự hỗ trợ..

10. Định hướng phát triển:

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ của Phòng quản lý chất lượng và công tác xã hội theo quy định của Bộ y tế.

Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của bênh viện Lao và bệnh phổi Nghệ An vào hoạt động quản lý và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Phòng trong thời gian tới.

Đưa hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động thường xuyên tới các khoa/phòng.

Cải tiến chất lượng bệnh viện theo tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành./.