• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Số TTTiêu Đề Thuộc NhómDownload
1
Công Văn Bộ Y Tế
Download
2
Công Văn Bộ Y Tế
Download
3
Công Văn Bộ Y Tế
Download
4
Công Văn Bộ Y Tế
Download
5
Công Văn Bộ Y Tế
Download
6
Công Văn Bộ Y Tế
Download
7
Công Văn Bộ Y Tế
Download
8
Công Văn Bộ Y Tế
Download
9
Công Văn Bộ Y Tế
Download
10
Công Văn Bộ Y Tế
Download
11
Công Văn Bộ Y Tế
Download
12
Công Văn Bộ Y Tế
Download
13
Công Văn Bộ Y Tế
Download
14
Công Văn Bộ Y Tế
Download
15
Công Văn Bộ Y Tế
Download
16
Công Văn Bộ Y Tế
Download
17
Công Văn Bộ Y Tế
Download
18
Công Văn Bộ Y Tế
Download
19
Văn bản QLCL Bộ Y Tế
Download
20
Công Văn Bộ Y Tế
Download
21
Công Văn Bộ Y Tế
Download
22
Văn bản QLCL Bộ Y Tế
Download
23
Văn bản QLCL Bộ Y Tế
Download
24
Công Văn Bộ Y Tế
Download
25
Công Văn Bộ Y Tế
Download
26
Công Văn Sở Y Tế
Download
    

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia

Tư vấn hỏi đáp

line

Quý khách hàng vào website benhvienlaovabenhphoinghean.com -> vào mục Đăng ký khám trực tuyến. Nhập đầy đủ thông tin; lấy số thứ tự; Ngày đến khám nhớ mang theo Giấy chuyển tuyến; thẻ BHYT; CMND