• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B2 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B3 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B2 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà A, tầng 2, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B4 – Tầng 2, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B5 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 1 nhà B4, bệnh viện Phổi Nghệ An