• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

24/4/2018

Địa điểm: Tầng 1 nhà B4, bệnh viện Phổi Nghệ An

05/4/2018

Địa điểm: Dãy nhà B5 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

04/4/2018

Địa điểm: Dãy nhà B2 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

04/4/2018

Địa điểm: Dãy nhà A, tầng 2, Bệnh viện Phổi Nghệ An

04/4/2018

Địa điểm: Dãy nhà B4 – Tầng 2, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/4/2018

Địa điểm: Dãy nhà B2 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/4/2018

Địa điểm: Dãy nhà B3 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An