• Số văn thư: 0238.3.618.320

    Số đường dây nóng: 0966 421 414

    Số đặt lịch hẹn khám: 0867 995 115

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B2 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B3 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B2 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà A, tầng 2, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B4 – Tầng 2, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà B5 khối nhà chính, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 1 nhà B4, bệnh viện Phổi Nghệ An

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia