• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Phòng Tổ chức Cán bộ

Ngày 03/5/2021

1. Tên phòng:  Phòng Tổ chức Cán bộ

2. Slogan: "Luôn luôn lắng nghe - Tận tâm làm việc"

3. Điạ điểm: Tầng 1, dãy nhà C, Bệnh viện Phổi Nghệ An

            Cơ cấu nhân lực của Phòng

Ảnh: Tập thể cán bộ phòng Tổ chức Cán bộ năm 2018

4. Tổ chức nhân sự phòng:

4.1 Lãnh đạo đương nhiệm:

      Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng

4.2 Số lượng cán bộ trong phòng: Tổng số thành viên của phòng là 04 người phụ trách những công việc sau đây:

4.2.1.Quản lý nhân lực và Lao động tiền lương

                        + Quản lý hồ sơ nhân lực

                        + Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách

                        + Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

              4.2.2. Đào tạo nhân lực:      + Quy hoạch cán bộ

                                                           + Kế hoạch đào tạo

              4.3.3  Bảo vệ chính trị nội bộ.

5. Lịch sử hình thành, phát triển: Phòng Tổ chức Cán bộ tiền thân là phòng Tổ chức - Hành chính, được thành lập từ ngày 01/01/2016, với tên gọi theo quy chế của Bộ Y tế là Phòng Tổ chức Cán bộ.

6. Chức năng, nhiệm vụ:

6.1. Chức năng:  Phòng TCCB là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ:

            - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển, xét tuyển nhân lực để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện

            - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm  thống kê báo cáo theo quy trình.

            - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giã các khoa phòng trình giám đốc Bệnh viện phê duyệt, tổ chức thực hiện.

            - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

            - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

            - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua , các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa ngoại ngữ, để nâng cao Y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

            - Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

            - Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét giải quyết.

Đ/c Trần Thanh Vinh chủ trì Họp giao ban triển khai công việc

7. Thành tích đạt được:

Năm 2016 phòng đạt lao động xuất sắc, năm 2017 phòng đạt lao động tiên tiến; cá nhân 100% đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ 25% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.,các hoạt động công đoàn, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoàn thành xuất sắc./.     

 

 

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia

Tư vấn hỏi đáp

line

Quý khách hàng vào website benhvienlaovabenhphoinghean.com -> vào mục Đăng ký khám trực tuyến. Nhập đầy đủ thông tin; lấy số thứ tự; Ngày đến khám nhớ mang theo Giấy chuyển tuyến; thẻ BHYT; CMND