• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

04/7/2020

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật sử dụng tại Bệnh viện Phổi Nghệ An

19/7/2018

Bảng giá dịch vụ theo TT 15 của BV Lao & Bệnh phổi Nghệ An

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia