• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

04/7/2020

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật sử dụng tại Bệnh viện Phổi Nghệ An

19/7/2018

Bảng giá dịch vụ theo TT 15 của BV Lao & Bệnh phổi Nghệ An