• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

06/1/2021

Địa điểm: Tầng 1 dãy nhà A và nhà 3 tầng bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An

06/1/2021

Địa điểm: Dãy nhà B2 tầng 2, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An

05/4/2018

Tầng 2 Dãy nhà tầng 2 A4- A5, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An

04/4/2018

Địa điểm: Nhà B6 – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An