• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

20/5/2021

Tầng 2 Dãy nhà tầng 2 A4- A5, Bệnh viện phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Nhà B6 – Bệnh viện phổi Nghệ An

30/4/2021

Địa điểm: Dãy nhà B2 tầng 2, Bệnh viện phổi Nghệ An

06/1/2021

Địa điểm: Tầng 1 dãy nhà A và nhà 3 tầng Bệnh viện phổi Nghệ An