• Số văn thư: 0238.3.618.320

    Số đường dây nóng: 0966 421 414

    Số đặt lịch hẹn khám: 0867 995 115

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 1 - Dãy nhà C - Bệnh viện Phổi Nghệ An.

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà C - khu hành chính, cạnh hội trường C1

03/5/2021

Điạ điểm: Tầng 1, dãy nhà C, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa chỉ: Tầng 1 – dãy nhà C – Bệnh viện phổi Nghệ An.

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 2 dãy nhà C – Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia