• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

06/1/2021

Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An

05/4/2018

Địa điểm: Tầng 2 dãy nhà C – Bệnh viện Phổi Nghệ An

05/4/2018

Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An

04/4/2018

Địa chỉ: Tầng 1 – dãy nhà C – Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Nghệ An.

03/4/2018

Điạ điểm: Tầng 1, dãy nhà C, Bệnh viện Phổi Nghệ An

02/4/2018

Địa điểm: Tầng 1 - Dãy nhà C - Bệnh viện Phổi Nghệ An.

02/4/2018

Địa điểm: Dãy nhà C - khu hành chính, cạnh hội trường C1