• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 1 - Dãy nhà C - Bệnh viện Phổi Nghệ An.

03/5/2021

Địa điểm: Dãy nhà C - khu hành chính, cạnh hội trường C1

03/5/2021

Điạ điểm: Tầng 1, dãy nhà C, Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà tổ hợp khoa Khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm – Bệnh viện phổi Nghệ An.

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 2 dãy nhà C – Bệnh viện Phổi Nghệ An

03/5/2021

Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An