• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Khoa Dược và Trang thiết bị y tế

Ngày 30/4/2021

1. Tên Khoa:  Khoa Dược và trang thiết bị y tế.

2. Solgan: "Cung ứng đầy đủ - Cấp phát kịp thời - Tư vấn hiệu quả"

3. Địa điểm: Dãy nhà B2 tầng 2, Bệnh viện phổi Nghệ An

             Cơ cấu nhân lực của Khoa

Tập thể khoa Dược và trang thiết bị y tế năm 2021

4. Tổ chức nhân sự khoa:

4.1 Lãnh đạo khoa:

- Trưởng khoa: DS.CKI Nguyễn Văn Tuấn

- Phó khoa: DS.CKI Nguyễn Xuân Thịnh

4.2 Số lượng cán bộ trong khoa: Tổng số nhân lực trong khoa  15 CBVC Trong đó: DSCKI 02; DSĐH 01; DSTH 11; CBTBYT 01người.

5. Lịch sử hình thành, phát triển:

- Khoa Dược được hình thành ngay từ thời gian đầu thành lập bệnh viện.  Lúc mới thành lập, bộ phận Dược chịu trách nhiệm cung cấp thuốc, vật tư trang thiết bị, hóa chất xét nghiệm và y dụng cụ.

- Năm 2018, khoa Dược đổi tên thành khoa Dược – Trang thiết bị y tế nhằm quản lý sử dụng, sữa chữa máy móc y tế.

6. Chức năng - Nhiệm vụ:

6.1 Chức năng: Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong Bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc, hóa chất có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

6.2. Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch, cung ứng thuốc, hóa chất đảm bảo đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác của Bệnh viện.

Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho các nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

Tổ chức pha chế thuốc dùng ngoài, thuốc điều trị ung thư, hóa chất xét nghiệm sử dụng trong Bệnh viện.

Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo các thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong Bệnh viện.

Phối hợp với các khoa lâm sàng và cận lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong Bệnh viện.

Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

 

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia

Tư vấn hỏi đáp

line

Quý khách hàng vào website benhvienlaovabenhphoinghean.com -> vào mục Đăng ký khám trực tuyến. Nhập đầy đủ thông tin; lấy số thứ tự; Ngày đến khám nhớ mang theo Giấy chuyển tuyến; thẻ BHYT; CMND