• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Khoa Xét Nghiệm

Ngày 20/5/2021

1. Tên Khoa:  Khoa Xét Nghiệm

2. Slogan: "Chính xác - Tin cậy - Kịp thời"

3. Địa điểm: Tầng 2 Dãy nhà tầng 2 A4- A5, Bệnh viện phổi Nghệ An

Cơ cấu nhân sự Khoa  Xét Nghiệm

 

          Tập thể Khoa Xét Nghiệm năm 2018

4. Tổ chức nhân sự khoa:

4.1 Lãnh đạo khoa:

- Phó trưởng khoa: BS Nguyễn Thị Thắm

4.2 Số lượng cán bộ trong khoa: Tổng số nhân lực trong khoa  18 CBVC Trong đó:  Bác sỹ : 06;  Đại học 02; KTV CĐ 01; KTV TC 08; Cán bộ khác 01.

5. Tổ chức, bộ máy:

 - Phòng kỹ thuật:

Phòng XN huyết học sinh hóa: 01; Phòng XN tế bào: 01; Phòng XN nuôi cấy: 02; Phòng XN đờm trực tiếp: 01; phòng pha hóa chất, phòng kiểm định tiêu bản, phòng sản xuất môi trường ..., phòng thanh khử trùng.

6. Chức năng nhiệm vụ:

Thực hiện công tác xét nghiệm Cận lâm sàng huyết học, sinh hóa, tế bào, vi sinh.Thực hiện tốt công tác nội kiểm ngoại kiểm. Nâng cao năng lực phòng xét nghiệm.Đạt phòng an toàn sinh học cấpII. Kiểm tra giám sát công tác xét nghiệm lao trên toàn tỉnh. Đào tạo xét nghiệm lao tuyến huyện.        

7. Trang thiết bị y tế:

7.1 Phục vụ XN vi sinh: Máy Gene Xpert : 03;Tủ an toàn sinh học cấp II Telstar:   03; Máy ly tâm lạnh Rotina:  02; Máy lắc vortex:  05; Nồi hấpTOMY:  03; MáyBACTEC MG 960:    01; MáyBACTEC MG 320;    01; Tủ ấm SANYO: 01; Tủ ấm CO2: 01;Máy ly tâm Thermo:01;Tủ ấm Menmert: 01;Tủ âm sâu :01;Tủ làm đông môi trường: 01;Tủ lạnh: 03;Kính hiển vi huỳnh quang: 03;Kính hiển vi quang học: 06

7.2. Phục vụ XN huyết học sinh hóa tế bào:  Máy Sinh hóa tự động 401 FACA:    01; Máy sinh hóa tự động GA 400:  02; Máy sinh hóa nước tiểu: 03; Máy huyết học MINZAY: 02; Máy huyết học LAZE X 5:01;Máy khí máu : 01; Máy điện giải: 02; Máy máu lắng: 01; Tủ mát: 04; Tủ lạnh: 01;Hệ thống máy vi tính:06

8.  Phát triển kỹ thuật mới:

Năm  2018:  Kháng sinh đồ vi khuẩn ngoài lao

Năm 2019:  Xét nghiệm  Đông máu - Miễn dịch; Tăng thêm chỉ số sinh hóa.

Năm 2020 - Kháng sinh đồ vi khuẩn lao.

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng xét nghiệm thực hiện tốt 5S- 6S.

Xây dựng phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn 3***

9. Thành tích đạt được:

Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Khoa phòng  xuất sắc”./. Giấy khen của Sở Y tế.