• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội

Ngày 03/5/2021

1. Tên phòng: Phòng Quản lý chất lượng và Công tác xã hội

2. Slogan: "Đem trí tuệ - y đức * Tạo chất lượng - niềm tin"

3. Địa chỉ: Tầng 2 – tòa nhà tổ hợp khoa khám bệnh - cấp cứu - xét nghiệm – Bệnh viện Phổi Nghệ An.

4. Tổ chức nhân sự phòng: