• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Phòng Hành chính Quản trị

Ngày 03/5/2021

  1. Tên phòng:  Phòng Hành chính Quản trị

  2. Solgan: "Nghiên cứu sáng tạo - Tận tâm phục vụ - Hướng tới thành công"

  3. Địa điểm: Dãy nhà C -  khu hành chính, cạnh hội trường C1

   Cơ cấu nhân lực của Phòng

Tập thể cán bộ phòng HCQT năm 2018

4. Tổ chức nhân sự phòng:

4.1 Lãnh đạo phòng:

          Trưởng phòng: Nguyễn Cao Cường

4.2 Số lượng cán bộ trong phòng: Tổng số thành viên của phòng là 10 người gồm các bộ phận: Điện nước, lái xe, bảo vệ, văn thư và kho, tiếp khách.

5. Lịch sử hình thành, phát triển: Phòng được thành lập theo quyết định số 515 ngày 15/12/2015 của Giám đốc bệnh viện từ ngày 01/01/2016, với tên gọi theo quy chế của Bộ Y tế là Phòng hành chính quản trị, tiền thân, là phòng Tổ chức - Hành chính.

6. Chức năng - Nhiệm vụ:

6.1 Chức năng: Phòng hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ:

Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

- Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

7. Thành tích đạt được:

Năm 2016 phòng đạt lao động xuất sắc, 2017 phòng đạt lao động tiên tiến; cá nhân 100% đạt hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 80% đạt lao động tiên tiến, 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tổ tự vệ bệnh viện đạt xuất sắc năm 2017 từ Công An Tỉnh cấp.Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc bệnh viện trên nhiều lĩnh vực chuyên môn, hoạt động công đoàn, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao./.

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia

Tư vấn hỏi đáp

line

Quý khách hàng vào website benhvienlaovabenhphoinghean.com -> vào mục Đăng ký khám trực tuyến. Nhập đầy đủ thông tin; lấy số thứ tự; Ngày đến khám nhớ mang theo Giấy chuyển tuyến; thẻ BHYT; CMND