• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Đội vận chuyển và xe cấp cứu: 0913.556.115

01/6/2021

Lịch trực bác sĩ tháng 6 năm 2021

02/4/2021

Lịch trực bác sĩ tháng 4 năm 2021

25/12/2020

Lich trực bác sĩ tháng 01 năm 2021

01/12/2020

Lich trực bác sĩ tháng 12 năm 2020

19/11/2020

Lịch trực bác sĩ tháng 11 năm 2020