• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ngày 03/5/2021

1. Tên phòng:  Phòng Kế hoạch tổng hợí 

2. Slogan: "Tri tuệ - Đổi mới - Hướng tới thành công"

3. Địa điểm: Tầng 3 Nhà kỹ thuật – Bệnh viện Phổi Nghệ An

   Cơ cấu nhân lực của Phòng

Tập thể Phòng Kế hoạch tổng hợp năm 2021

4. Tổ chức nhân sự phòng:

4.1 Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: BsCKI Vũ Hữu Tâm                

4.2 Số lượng cán bộ trong phòng: Tổng số thành viên của phòng là 07 người - Bác sỹ: 04; Kỹ sư CNTT: 02; Điều dưỡng CĐ: 01 người. 

Phòng được chia thành 2 bộ bộ phận: Kế hoạch tổng hợp và Công nghệ thông tin

5. Lịch sử hình thành, phát triển: Phòng Kế hoạch Tổng hợp ra đời từ khi thành lập Bệnh viện năm 1957, nằm trong bộ phận điều trị của Bệnh viện với tên gọi ban đầu là Ban Y vụ có nhiệm vụ lãnh đạo về điều trị và nghiên cứu hàng ngày, sau đó đổi tên là Phòng Y vụ. Phòng Y vụ  được đổi tên thành phòng Kế hoạch Tổng hợp với nội dung công việc và chất lượng công tác yêu cầu cao hơn trước và giữ tên đó cho đến nay.

6. Chức năng - Nhiệm vụ:

6.1 Chức năng:   Phòng Kế hoạch Tổng hợp là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về:

           * Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.

           * Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

           * Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

           * Quản lý hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện.

           * Quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại bệnh viện.

6.2. Nhiệm vụ:

          * Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện

          * Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chi đạo.

          * Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

          * Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện

          * Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện.

          * Phối hợp với Phòng Chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

            * Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

            * Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

            * Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

            * Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

            * Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

            * Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện

            * Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng hệ thống, duy trì, quản trị, tối ưu hóa hệ thống  máy chủ, hệ thống lưu trữ, mạng, phần mềm hệ thống

            * Chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động an ninh mạng tại bệnh viện. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, cấp quyền sử dụng, quy trình kỹ thuật các chương trình của hệ thống phần mềm.

            * Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống phần mềm bệnh viện và các ứng dụng về công nghệ thông tin, đảm bảo sự vận hành liên tục và hiệu quả của toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin.

            * Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin.

            * Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin; đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.

 

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia

Tư vấn hỏi đáp

line

Quý khách hàng vào website benhvienlaovabenhphoinghean.com -> vào mục Đăng ký khám trực tuyến. Nhập đầy đủ thông tin; lấy số thứ tự; Ngày đến khám nhớ mang theo Giấy chuyển tuyến; thẻ BHYT; CMND