• CSKH: 0867.995.115 hoặc 0862.944.988

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

25/10/2023

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

17/10/2023

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU NHÀ XE BỆNH VIỆN NĂM 2023

27/9/2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

08/9/2023

GẶP MẶT VÀ THÔNG BÁO NỘI DUNG ÔN TẬP CHO CÁC THÍ SINH ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023