• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Bảng giá dịch vụ theo TT 15 của BV Lao & Bệnh phổi Nghệ An

Ngày 19/7/2018