• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật sử dụng tại Bệnh viện Phổi Nghệ An

Ngày 04/7/2020

Nội dung chi tiết của bảng giá dịch vụ: /Hinh/files/B%E1%BA%A2NG%20GI%C3%81%20UP%20TIVI%20TT13%20v%C3%A0%20NQ%2017%20H%C4%90ND.pdf

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia