• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Một số hình ảnh tại Bệnh viện

Ngày 12/7/2019