• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

THƯ MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CHO BỆNH VIỆN PHỔI NGHỆ AN NĂM 2023

Ngày 15/3/2023

/Hinh/files/TH%C6%AF%20M%E1%BB%9CI%20CH%C3%80O%20GI%C3%81.pdf