• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

Tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn và Lễ ra quân tham gia Bệnh viện dã chiến số 5

Ngày 30/8/2021

Ngày 30/08/2021, Bệnh viên phổi Nghệ An tổ chức tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn và hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tổ chức lễ ra quân cho đoàn cán bộ, viên chức và người lao động tham gia Bệnh viện dã chiến số 5 (Đợt 1).

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có BSCKII Đậu Minh Quang - Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Ban giám đốc cùng các thành viên tham gia Bệnh viện dã chiến số 5 (đợt 1).