• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Tập huấn Kiểm soát nhiễm khuẩn và Lễ ra quân tham gia Bệnh viện dã chiến số 5

Ngày 30/8/2021

Ngày 30/08/2021, Bệnh viên phổi Nghệ An tổ chức tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn và hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời tổ chức lễ ra quân cho đoàn cán bộ, viên chức và người lao động tham gia Bệnh viện dã chiến số 5 (Đợt 1).

Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có BSCKII Đậu Minh Quang - Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Ban giám đốc cùng các thành viên tham gia Bệnh viện dã chiến số 5 (đợt 1).