• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Ban Giám Đốc, BCH Công đoàn Bệnh viện Phổi Nghệ An gặp mặt, động viên các đồng chí tham gia đoàn cán bộ y tế (CBYT) Nghệ An hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Ngày 15/7/2021

      Thực hiện công văn số 2909/SYT-TCCB ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Sở Y tế Nghệ An về việc chỉ đạo các đơn vị cử cán bộ y tế tham gia phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh,  Bệnh viện Phổi Nghệ An đã thông báo tới các khoa, phòng và toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) Bệnh viện, đồng thời lập danh sách gần 100 CBVC có đủ sức khỏe, xung phong tình nguyện lên đường hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh,  báo cáo Sở Y tế.

      Theo đó, Sở Y tế đã lựa chọn các cán bộ trẻ, nhiệt huyết, vững chuyên môn tham gia cùng đoàn CBYT tỉnh Nghệ An lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19. Đây là đoàn công tác của đợt đầu tiên ngành y tế Nghệ An cử 60/200 CBYT đã đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch, trong đó Bệnh viện Phổi Nghệ An được Sở y tế cử tham gia lần này là 4/16 đồng chí đã đăng ký và được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 789/QĐ/SYT ngày 11/7/2021 về việc điều động cán bộ tham gia hỗ trợ chống dịch.

      Ngày 12/7/2021, Bệnh viện Phổi Nghệ An tổ chức gặp mặt, động viên CBVC Bệnh viện cùng tham gia cùng đoàn CBYT tỉnh Nghệ An hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

      Tại buổi gặp mặt, BSCKII Đậu Minh Quang - Giám đốc Bệnh viện đã đại diện tập thể lãnh đạo, CBVC –NLĐ Bệnh viện biểu dương tinh thần của các đồng chí  đã có tinh thần cao cả, xung phong tình nguyện lên đường để hỗ trợ chống dịch,   nhân dịp này đồng chí cũng dành lời động viên sâu sắc tới 4 đồng chí tham gia đoàn CBYT hỡ trợ chống dịch COVID-19,  đồng thời, Giám đốc cũng nhấn mạnh với mục tiêu hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, các đồng chí phải xác định đây là nhiệm vụ cao cả, vừa vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm trước Bệnh viện, trước Sở Y tế và ngành Y tế.

      Thay mặt đoàn, bác sĩ Nguyễn Thị Phương thay mặt đoàn công tác cảm ơn sự quan tâm của Ban Giám đốc, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBVC-NLĐ  Bệnh viện, đồng thời cũng hứa đoàn sẽ giữ gìn sức khỏe, tuân thủ tuyệt đối các quy định trong phòng, chống dịch và sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh của buổi gặp mặt đoàn hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban giám đốc, Công đoàn Bệnh viện và lãnh đạo một số khoa, phòng gặp mặt động viên các đồng chí trước lúc lên đường làm nhiệm vụ