• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Hội nghị phổ biến pháp luật và một số vấn đề về cải cách hành chính

Ngày 05/10/2020

      Chiều ngày 01/10/2020, Bệnh viện Phổi Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn pháp luật và một số vấn đề cải cách hành chính.  Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Bác sỹ CKII Đậu Minh Quang - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Bệnh viện; Bác sỹ  CKI Thái Đình Lâm – Phó Giám đốc, Trưởng, phó các khoa phòng cùng toàn thể cán bộ, viên chức,  người lao động trong Bệnh viện.

Cán bộ viên chức và người lao động tại buổi hội nghị phổ biến pháp luật (Ảnh Thu Quyên)

      Chương trình hội nghị được thông qua với những nội dung sau: Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019; Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Sau khi tiếp thu phổ biến các bộ Luật, Nghị định cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện hiểu rõ nghĩa vụ, quyền hạn, quyền lợi khi thực hiện nhiệm vụ.

BSCKI Thái Đình Lâm phổ biến Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT(Ảnh Thu Quyên)