• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Bảng chấm điểm triển khai thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ năm 2019

Ngày 21/11/2019

BẢNG CHẤM ĐIỂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

 “ Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, giảm thiểu chất thải nhựa, công khai tài chính, chất lượng bệnh viện, hướng tới sự hài lòng của

người bệnh năm 2019

Nội dung: /Hinh/files/19%20Bang%20cham%20di%C3%AAm%20doi%20moi%20phong%20cach%20TDPV%202019.pdf

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia