• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Label

ĐĂNG KÝ KHÁM TRỰC TUYẾN

phòng chống lao phổi quốc gia