• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

SINH THIẾT U PHỔI - TIÊU CHUẨN VÀNG TRONG CHẨN ĐOÁN XÁC ĐỊNH BỆNH

Ngày 28/11/2023

Từ ngày 28/11/2023 - 29/11/2023, BSCKII. Lê Duy Hưng -Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và BSCKII. Lê Văn Giao -Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện 71 Trung ương sẽ đến chuyển giao gói kỹ thuật “Sinh thiết u phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của siêu âm” tại Bệnh viện Phổi Nghệ An.
Kỹ thuật sinh thiết u phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của siêu âm là kỹ thuật sinh thiết bằng kim qua thành ngực dưới hướng dẫn của siêu âm để sinh thiết các đám mờ sát thành ngực. Kỹ thuật này được chứng minh độ an toàn như giảm thời gian sinh thiết, giảm bức xạ và tỉ lệ biến chứng khi thực hiện.
Ngày làm việc đầu tiên, tất cả bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Nghệ An đã được tập huấn kiến thức chuyên môn, đồng thời được trao đổi, hỏi các tình huống thực tế, củng cố kiến thức chuyên ngành và nâng cao trình độ chuyên môn.
Trong ngày làm việc tiếp theo, BSCKII. Lê Duy Hưng và BSCKII. Lê Văn Giao sẽ tiếp tục “cầm tay, chỉ việc” cho kíp kỹ thuật Bệnh viện Phổi Nghệ An để thực hiện được thành thạo “Sinh thiết u phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của siêu âm” tại Bệnh viện 
Dưới đây là một số hình ảnh trong ngày làm việc đầu tiên của Bệnh viện 71 Trung ương: