• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

CHÚC MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Ngày 28/6/2022

Chúng ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để về. "GIA ĐÌNH" - hai từ ngắn gọn mà nghe gần gũi, thân thương đến lạ thường