• CSKH và đặt lịch hẹn khám: 0867.995.115

    Vận chuyển cấp cứu 24/7: 0964.24.24.26

BỆNH VIỆN PHỔI NGHỆ AN TỔ CHỨC TẬP HUẤN 5S, BÁO CÁO SỰ CỐ, NHẬN DIỆN NGƯỜI BỆNH VÀ MÃ HOÁ BỆNH TẬT THEO ICD10

Ngày 20/5/2022

Chiều ngày 19/5, Toàn bộ CBVC-NLĐ Bệnh Viện đã được tập huấn tập huấn 5S, báo cáo sự cố, nhận diện người bệnh và mã hóa bệnh tật theo ICD 10