• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2021

Ngày 09/10/2021

Thực hiện công văn số 4527/SYT-NVY ngày 22/9/2021 của Sở Y tế Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch “làm cho thế giới sạch hơn năm 2021”.  Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An đã chỉ đạo các khoa, phòng và các đoàn thể triển khai nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả chiến  dịch “làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021”.