• 0238.3.618.320

    0966 421 414

    Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

    vanphongbvl@gmail.com

    Phongqlclctxhbvpna@gmail.com

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Ngày 12/10/2020

      Thực hiện Công văn số: 4683/STNMT- BVMT ngày 14/9/ 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường ; Công văn số: 3148/ SYT- NVY ngày 15/9/2020 của Sở Y tế Nghệ An; Kế hoạch số 633/KH- BVP ngày 18/ 9/ 2020 của Bệnh viện Phổi Nghệ An về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020.